•   Wybierz temat

 • Oferta

  Oferta Kancelarii skierowana jest do klientów indywidualnych oraz podmiotów gospodarczych i obejmuje ona szeroki wachlarz usług z różnych dziedzin prawa.

   

  Prawo cywilne

  • składanie pozwów w postępowaniu zwyczajnym, uproszczonym, nakazowym,
  • dochodzenie wykonania umowy oraz należności z umów,
  • obsługa podmiotów gospodarczych w zakresie czynności cywilnych,
  • przygotowywanie umów,
  • przygotowywanie opinii prawnych oraz udzielanie porad prawnych,
  • negocjowanie umów w imieniu klienta,
  • opiniowanie umów w celu maksymalnego zabezpieczenia interesów klienta,
  • sprawy z tytułu rękojmi, gwarancji i niezgodności towaru z umową,
  • dochodzenie kar umownych,
  • dochodzenie odszkodowań od zakładów ubezpieczeń,
  • prowadzenie spraw o naruszenie posiadania,
  • prowadzenie spraw o zapłatę, o złożenie zastępczego oświadczenia woli, o zwrot bezpodstawnego wzbogacenia, o zadośćuczynienie, o rentę,
  • prowadzenie spraw o eksmisję,
  • prowadzenie spraw windykacyjnych,
  • prowadzenie spraw o naruszenie dóbr osobistych,
  • reprezentacja w postępowaniach o wpis do księgi wieczystej,
  • reprezentacja w sprawach, o zasiedzenie nieruchomości, o ustanowienie lub zniesienie służebności, o uzgodnienie stanu prawnego nieruchomości, o podział nieruchomości,
  • inne.