•   Zobacz również

 • E-porada

  Usługa E-porada ma na celu udzielanie na zlecenie Klienta porad prawnych oraz sporządzania dokumentów prawnych. W ramach usługi możesz również zamówić wypełnienie formularza lub wniosku, uzyskać informacje w zakresie kosztów określonych procedur. Usługa obejmuje porady prawne w zakresie prawa karnego, rodzinnego, cywilnego.

  Jeśli są Państwo zainteresowani uzyskaniem pomocy prawnej w powyższej formie, proszę o wypełnienie poniższego formularza.

   

  Formularz kontaktowy

  Imię i nazwisko *
   Pole wymagane.

  Akceptacja regulaminu * Pole wymagane.

  Proponowana data spotkania *
   Pole wymagane.Proszę wpisać datę w formacie dd/mm/yyyy.
  Adres e-mail *
   Proszę wpisać poprawny adres e-mail. Niepoprawny format.
  Treść wiadomości *
   Pole wymagane.

  Proszę o wysłanie oferty    

  Regulamin usługi E-porada

  1. Kolejność czynności przy korzystaniu z usługi e-porada:

  • wpisanie wszystkich danych w formularzu,
  • wpisanie zapytania wraz z dodaniem, iż chcą Państwo skorzystać z usługi E-Porada,
  • zapoznanie się i zaakceptowanie regulaminu,
  • przesłanie formularza.


  2. Realizacja usługi e-porada:

  • w terminie do 48 godzin (dni robocze) od otrzymania Zapytania, Kancelaria przekaże na adres e-mail wskazany przez Klienta, Formularz(formularz X1) zawierający zakres wymaganych informacji i dokumentów, a także informację o kosztach pomocy prawnej i termin realizacji usługi liczony od daty stwierdzenia wpłaty na konto Kancelarii, w sytuacji zaś Zapytania, które leży poza zakresem praktyki Kancelarii w terminie 72 godzin Kancelaria prześle odpowiedź o odmowie podjęcia czynności, przy czym brak odpowiedzi w powyższym terminie jest jednoznaczny z odmową realizacji zapytania,
  • po zaakceptowania zasad Kancelarii znajdujących się w Formularzu(formularz X1) przesłanym przez Kancelarię, Klient ma obowiązek wpłacić na konto Kancelarii opłatę za zamówioną usługę i wysłać zwrotnie w formie elektronicznej wypełniony Formularz zawierający wymagane dane wskazane przez Kancelarię.


  3. Kancelaria niezwłocznie po uznaniu jej rachunki wpłatą Klienta:

  • przystąpi do wykonania usługi,
  • wystawi fakturę, zgodnie z danymi wskazanymi przez Klienta w Formularzu.


  4. Termin realizacji usługi może ulec wydłużeniu. Zmiana powyższego terminu może nastąpić m. in. w przypadki skomplikowanego charaktery zapytania lub specyfiki sprawy, wymagającej dłuższych terminów realizacji.

  5. Kancelaria zastrzega sobie możliwość odmówienia wykonania usługi e-porada na rzecz Klienta bez wskazywania uzasadnienia swojej decyzji o czym mowa w pkt.2.

  6. Udzielenie odpowiedzi na Zapytanie następuje poprzez jej przekazanie Klientowi w formie elektronicznej na wskazany w Zapytaniu adres e- mail, na specjalne życzenie Klienta istnieje możliwość wysłania odpowiedzi na Zapytanie listem poleconym.

  7. Wysyłając zapytanie za pośrednictwem tej strony Klient zgadza się na wszystkie postanowienia niniejszego regulaminu.